Založenie

Spoločnosť MEDIST, s.r.o. bola založená v roku 1997.

Hlavná činnosť

Hlavnou činnosťou spoločnosti je vývoj, výroba, predaj a servis zdravotníckych prístrojov.

Nosný program

Nosným programom je vývoj a výroba medicínskych odsávačiek. Jedná sa o radu prístrojov pod obchodným označením 'MEVACS'.

Kvalita

MEDIST, s.r.o. od roku 2002 zaviedla systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a ISO 13485. Systém riadenia kvality MEDIST, s.r.o. je certifikovaný certifikačným orgánom 3EC International a.s.

Záruka

Spoločnosť zabezpečuje záručný a pozáručný servis všetkých vyrábaných a distribuovaných zdravotníckych prístrojov.

Vývoz

Výrobky sú vyvážané takmer do 40 krajín. Spoločnosť MEDIST, s.r.o. pravidelne vystavuje svoje výrobky na výstave MEDICA Düsseldorf a nepriamo cez obchodných zástupcov v mnohých krajinách.

Všetky zdravotnícke prístroje vyrobené spoločnosťou MEDIST, s.r.o. sú v súlade s požiadavkami smernice MDD/93/42/EHS a spĺňajú technické požiadavky stanovené príslušnými národnými a medzinárodnými normami.


Výrobky sú označené certifikačnou značkou CE2265 overenou notifikovanou osobou č. 2265 - 3EC International a.s.

MEVACS M20, MOD-1 / MEVACA M30, MOD-1

11

MEVACS M90

10

MEVACS M20-M30-M-38M-46-M-90

8
predchadzajúce

Opýtajte sa nás

Chcete vedieť viac? Napíšte nám!

Kontaktné údaje

MEDIST, s.r.o
Petrušovského 4
06601 Humenné

057-7753276
medist@medist.sk
obchod@medist.sk
MEDIST